22 Dec, 2021

Czy stal jest materiałem ekologicznym?

Może to zabrzmieć nieprawdopodobnie, ale odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Poza tym, stal jest dostępna w wielu formach – nierdzewnej, galwanizowanej, węglowej i miękkiej. Każda z nich posiada inne właściwości estetyczne i nieco inne cechy fizyczne w zależności danego zastosowania. Ogólnie rzecz biorąc, jest to doskonały materiał konstrukcyjny i dekoracyjny dla architektury, jak również solidny materiał przemysłowy i budowlany. Jednak stopień ekologiczności stali w dużej mierze zależy od sposobu produkcji, która niestety często wbrew naturalnym właściwościom tego stopu i wpływa na zwiększenie emisji gazów podczas jej produkcji. Poniżej przedstawimy kilka powodów, dla których możemy zaryzykować stwierdzenie, że stal jest jednak może ekologicznym materiałem.

Dlaczego Stal jest materiałem ekologicznym?

Stal jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów w budownictwie z kilku ważnych powodów.
Po pierwsze, ze względu na swoją wytrzymałość. Jest to materiał odznaczający się niezwykłą długowiecznością oraz solidnością.
Po drugie, można go bez końca poddawać recyklingowi – niektóre huty używają złomu do produkcji nowej stali. Jest w pełni przetwarzalna.
Po trzecie, z powodu stosunkowo niewielkiej ilości energii zużywanej do jej produkcji.
Po czwarte, nawet odpady powstałe przy jej produkcji, nie są bezużyteczne i nadają się do ponownego wykorzystania.
Po piąte i ostatnie, stal nie posiada żadnych toksycznych właściwości, ani dla ludzi, ani dla środowiska naturalnego.

Dlaczego Stal jest materiałem ekologicznym?

Stal jest jednym z najbardziej przyjaznych środowisku materiałów w budownictwie z kilku ważnych powodów. Po pierwsze, ze względu na swoją wytrzymałość. Jest to materiał odznaczający się niezwykłą długowiecznością oraz solidnością. Po drugie, można go bez końca poddawać recyklingowi – niektóre huty używają złomu do produkcji nowej stali. Jest w pełni przetwarzalna. Po trzecie, z powodu stosunkowo niewielkiej ilości energii zużywanej do jej produkcji. Po czwarte, nawet odpady powstałe przy jej produkcji, nie są bezużyteczne i nadają się do ponownego wykorzystania. Po, piątek i ostatnie, stal nie posiada żadnych toksycznych właściwości, ani dla ludzi, ani dla środowiska naturalnego.

Niewielka ilość wystarcza

W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi, nie potrzeba zbyt dużej ilości stali, aby utrzymać budynek. Mimo, że stal konstrukcyjna jest głównie wysokowęglową stalą zwykłą, wszystkie jej rodzaje są mocne i bardzo trwałe.

Całkowity recykling

W większości krajów europejskich spośród wszystkich materiałów, to właśnie stal najczęściej pochodzi z recyklingu. Wyjątkowość stali polega na tym, że może ona być poddana recyklingowi bez utraty jakiejkolwiek z jej słynnych cech wytrzymałościowych czy trwałości. Stal może być poddana recyklingowi w każdym momencie jej eksploatacji. Nawet pocięte kawałki i odrzucone komponenty mogą być łatwo poddane recyklingowi po wyprodukowaniu. Dodatkowo, konstrukcje stalowe i budynki o stalowej konstrukcji mogą zostać zdemontowane, a metal ponownie wykorzystany.

Niewielka energia potrzebna do produkcji

Wraz z postępem w technologii produkcji, energia potrzebna do produkcji surowej stali spadła o 60% od 1960 roku. Co więcej, istnieje wiele innowacyjnych sposobów, dzięki którym producenci mogą uczynić stal mniej szkodliwą dla środowiska. Gazy będące produktem ubocznym z pieców również mogą zostać ponownie wykorzystane. Najczęściej korzysta się z nich jako bezpośredniego substytutu paliwa oraz do wytwarzania energii elektrycznej.

Odpady złomu

Światowe Stowarzyszenie Stali przewiduje, że “oczekuje się średnioterminowej poprawy efektywności energetycznej w przemyśle stalowym poprzez transfer technologii lub zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w przestarzałych hutach na całym świecie”. Ponadto, odpady i produkty uboczne wytwarzane w procesie produkcyjnym mogą być ponownie wykorzystane przez przemysł budowlany.

Niska szkodliwość dla ludzi i środowiska

Stal nie wydziela żadnych szkodliwych substancji chemicznych ani toksyn i może być łatwo odzyskiwana z otoczenia za pomocą magnesów.