Stacje cięcia kształtowników C, H, T

Lwią część działalności Swan Service Sp. z o.o. stanowi oferta produkcyjna związana z wykonywaniem szeroko pojmowanych usług związanych z produkcją oraz obróbką różnego rodzaju części metalowych przeznaczonych do wykorzystania w przemyśle stoczniowym, gazowniczym, metalurgicznym i wielu innych. Jedną z usług cieszących się największą popularnością w gronie naszych zleceniodawców są czynności związane z cięciem prętów i kształtowników C, H, T. To odpowiedzialne i trudne zajęcie wymaga korzystania z najwyższej jakości, zaawansowanego technologicznie sprzętu, o co zadbaliśmy wyposażając nasz park maszynowy. W naszych stacjach cięcia kształtowników znajdują się wyłącznie sprawdzone materiały, a narzędzia cyklicznie przechodzą analizy techniczne i są poddawane serwisowaniu.

Stacje cięcia kształtowników C, H, T
– maksymalny wymiar, pręty okrągłe: 40 mm
– maksymalny wymiar, pręty kwadratowe: 40 mm
– maksymalny wymiar środnika, cięcie C, H, T (przy zastosowaniu specjalnych noży): 120 mm